De Monitoring Commissie Corporate Governance heeft tot taak de actualtiteit en bruikbaarheid van de Nederlandse Corporate Governance Code te bevorderen en de naleving door de Nederlandse beursgenoteerde vennootschappen ervan te bewaken.

meer over de commissie

Meer over code 2016

Op 8 december 2016 heeft de Monitoring Commissie Corporate Governance Code de herziene Corporate Governance Code (de Code) gepubliceerd. De herziene Code is tot stand gekomen op verzoek van de schragende partijen, VNO-NCW, VEUO, Eumedion, VEB, FNV, CNV en Euronext. De belangrijkste vernieuwing is het centraal stellen van lange termijn...

Rapport monitoring boekjaar 2015

Op 23 december 2016 heeft de Monitoring Commissie Corporate Governance Code het Rapport monitoring boekjaar 2015 gepubliceerd. In lijn met eerdere boekjaren is de algehele naleving van de Code door beursvennootschappen met 97% hoog. Alhoewel de naleving hoog is, signaleert de Commissie dat er nog ruimte is voor verbetering. In het onderzoek...

DE CODE

De Nederlandse Corporate Governance Code richt zich op het bestuur van beursgenoteerde vennootschappen. De Code bevat principes en best practice bepalingen die de verhoudingen reguleren tussen het bestuur, de raad van commissarissen en de (algemene vergadering van) aandeelhouders.

meer weten over de code

Code 2016

Download hier de Corporate Governance Code 2016

Code 2008

Download hier de Corporate Governance Code 2008

In februari, bij de presentatie van het voorstel voor de Code tijdens onze jaarlijkse Beurstrommeldag, hebben we gemerkt hoe zeer de onderwerpen leven onder alle verschillende stakeholders. Wij zijn Jaap van Manen en zijn collega's zeer erkentelijk voor het succesvol afronden van een uitdagende taak. Wij menen dat de Code hiermee weer een tijd mee kan, wat voor het Nederlandse investeringsklimaat -zeker in internationaal perspectief- zeer relevant is.
Maurice van Tilburg
Euronext
Goed dat de Corporate Governance Code herzien is, wij zien uit naar de concrete resultaten in de praktijk.
Maurice Limmen
CNV
Code weer ‘state of the art’ en loopt op sommige punten internationaal voorop.
Peter Borgdorff
Eumedion
De Code doet een aantal goede voorstellen bijvoorbeeld over meer transparantie in het beloningsbeleid en een andere ondernemingscultuur die meer is gericht op lange termijn waarde-creatie. Maar weet je wat een mooie indicatie van zo'n verandering zou zijn? Een bestuurder van een onderneming die laat zien dat hij in hetzelfde loongebouw zit als zijn werknemers en stelt dat het geld van zijn bonus beter aan structurele investeringen kan worden besteed!
Catelene Passchier
FNV
De herziene code legt de focus op lange termijn waarde-creatie. Ik ben zeer verheugd dat de Code daarbij ook het belang van diversiteit versterkt. In competenties, maar ook nadrukkelijk op het gebied van evenwicht tussen mannen en vrouwen. Dat is essentieel in mijn ogen, je moet elkaar op een positieve manier challengen in de boardroom.
Hans de Boer
VNO-NCW
De nieuwe Code zorgt voor een versteviging van de rol van de raad van commissarissen. Hiervoor maakt de VEB zich al jaren sterk. Bovendien wordt een belangrijke stap gezet in het vastleggen van de eigen verantwoordelijkheid van commissarissen om zelfstandig informatie te vergaren.
Paul Koster
VEB
De VEUO benadrukt de waarde van een goed gebalanceerde Code die recht doet aan het grote belang van beursgenoteerde ondernemingen voor Nederland. Daarbij is essentieel dat ondernemen centraal staat, met als doel dat wordt bijgedragen aan lange termijn waardecreatie. De VEUO is verheugd dat de nieuwe Code deze uitgangspunten weerspiegelt.
Jan Nooitgedagt
VEUO

Wilt u onze nieuwsberichten ontvangen? Laat dan hier uw emailadres achter.